25 lis 2011

Like a bridge over troubled water

Miało być coś innego, ale wyszło tak...na szyi wygląda bardzo ładnie, nie to co na zdjęciu :)
It meant to be something else but it came like that...on person it looks much better than on a photo :)I dodatkowo na uspokojenie, żeby się nie denerwować w ciągu dnia :P
And additionally to calm yourself, not to be annoyed during the whole day :P

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz